Funkčnost Rodiny a rodinných příslušníku

Považuji tuto sekci za nejdůležitější ,  nejchoulostivější  a  křehkou  !!

V rodinách se  odehrávají   počátky   naších  životů a to už od prenatálního  a našeho  narození  ,

Převzaté vzorce naších rodičů a jejich předků nás modelují a určují naše povahy , neprůbojnost ,nerozhodnost , strach,agresivitu,plachost,neodpovědnost,lehkomyslnost,podlost,atd.

Znám spoustu rodin,  kde se převzaté  vzorce  podepsaly na jejich dětech, jak negativně tak pozitivně.

Já sám jsem si tím prošel.

A proto jsem se rozhodl věnovat se tomuto tématu a tímto nabídnou  pomoc  všem , rodinám i jednotlivým členů rodiny.

Převzaté vzorce mají vliv na naše rozhodování  jako jsou vztahy , hledání partnera (ky) ,přítele(kyni),funkční rodinu ,finance ,rychlé reakce na dannou situaci ,splnění si svých přání ,prožít život radostně, ale  i na nemoce   všeho druhu ,strádání ,bídu ,obezitu !!,konče beznadějí a zoufalstvím.

Jste připravení to změnit !!!

Jsem tu, aby jsme to změnili ,dejme spolu vašemu životu Světlo ,Radost ,Lásku.

Osobní konzultace: je od 1 hodiny a víc dle závažnosti.